Хай ніхто, поки він молодий, не залишає занять філософією !

/Епікур/     


Філософія або любов
до мудрості скеровує
усе коло діл своїх до
тієї мети, щоб дати
життя духу нашому,
благородство серцю,
світлість думкам, яко
голові всього.

/Григорій Сковорода/


Умови складення заліків та іспитів

Питання, які виносяться на залік або на іспит

Підготовка до семінарів

Виконання самостійних навчальних завдань (для студентів денної форми навчання)

Контрольні роботи (або колоквіуми) для студентів денної форми навчання

Тематика контрольних робіт для заочників

Рекомендована література

Прилучаймося до прекрасного!

Звернення й оголошення

Історичні події

Книга для гостей