На головну сторінку   Рекоменд. літ-ра   Осн. літ-ра з філософії
  На тит. стор.   Зміст   Переднє слово   Розділ:   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

  Тел.:
80505612639
80974103667

В.Г. Нестеренко

Вступ до філософії: Онтологія людини

leben@ua.fm

Зміст

Титульна сторінка

Переднє слово

Розділ перший. Сутність і призначення філософії
     1.1. Чи потрібна філософія?
      1.1.1. Філософія під підозрою
     1.1.2. Життєвий грунт і життєве призначення філософії
     1.2. Філософія як проблема для самої себе
     1.2.1. Як можлива філософія?
     1.2.2. Чи є філософія наукою? Чи повинна філософія бути наукою?
     1.2.3. Соціально-культурне призначення філософії
     1.3. Єдність і багатоманітність форм і способів буття філософії
     1.3.1. Виникнення філософії
     1.3.2. Способи й форми буття філософи
      Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ другий. Людина і світ
     2.1. Багатовимірність відношення "людина- світ"
     2.1.1. Світ
     2.1.2. Ставлення до світу
     2.2. Світогляд
     2.2.1. Світогляд і його структура
     2.2.2. Типи світогляду
     Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ третій. Граничні засади буття людини у світі
     3.1. Буття
     3.2. Простір і час
     3.3. Рух і розвиток
     3.4. Людина як космічний феномен
      Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ четвертий. Проблемність людського буття
      4.1. Людина як проблема проблем
     4.2. Протиріччя буття та небуття - вихідна проблемна ситуашя для людини
      4.3. Буття людини як буття можливості
      4.4. Єдність і багатоманітність людського буття й проблема його достотності
      Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ n 'ятий. Духовні виміри людського буття.
      5.1. Вихідні питання
     5.2. Свідомість
     5.3. Цінності
     Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ шостий. Буття людини в суспільстві
      6.1. Буття людини як співбуття. Суспільний характер людського буття
     6.2. Індивідуальне та соціальне в людському бутті
      Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ сьомий. Людина в світі історії
     7.1. Історичність людського буття
     7.2. Історія як світ. Людський вимір історії
     7.3. Проблема сенсу історії й сучасна соціальна стратегія
     Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ восьмий. Людина і світ природи
     8.1. Природа як світ
     8.2. Сучасна екологічна ситуація. Екологічна складова нового гуманізму .
     Контрольні питання і завдання
     Література

Розділ дев 'ятий. Людина і світ культури
     9.1. Проблематичність вихідного поняття
     9.2. Культура як світ
     9.3. Становлення нового образу світу й людини в сучасній культурі
     Контрольні питання і завдання
      Література
     Заключне слово
     Бібліографічні посилання

Зберегти книгу в своєму комп'ютері
На головну сторінку   Рекоменд. літ-ра   Осн. літ-ра з філософії
  На тит. стор.   Зміст   Переднє слово   Розділ:   1   2   3   4   5   6   7   8   9  

Хостинг от uCoz